Business Process Management

Handler om styring, håndtering og dokumentation af en organisations processer gennem hele værdikæden. Har man veldokumenterede processer, kan man sikre bedre uddannelse af nyt personale, kvalitetssikre at håndteringen af processer strømlines igennem virksomheden, samt identificere, hvor der er potentiale for at få bedre styring og mulighed for optimering

Vælg det rigtige procesværktøj

Grunden til, at det er vigtigt at vælge det helt rigtige procesværktøj er, at værktøjer fungerer ligesom køretøjer; de er hver især bygget til forskellige formål. På samme måde benytter man ikke en bus til at køre Formel 1, det ville i hvert fald ikke være særlig succesfuldt. Vil du derimod transportere mere end 30 personer fra A til B, så er bussen et kvalificeret bud. Så kan man undersøge hvor meget baggage er tilladt for passagererne, skal der være trailer fastspændt eller skal der være mulighed for at se film undervejs på turen? På samme måde er alle parametre væsentlige ved valget af procesværktøj.  

Det er derfor meget vigtigt ved valg af procesværktøj, at have for øje, hvad formålet er; bedre alignment mellem forretningsenheder, analyse af IT-systemerne til vurdering af, om de er tilstrækkelige og stadig kan understøtte virksomhedens vækstmål? Eller er det med henblik på at identificere, hvilke processer der er ideelle til implementering af robotic process automation (RPA)?

Hos Cornerstones har vi med succes hjulpet mange virksomheder med dokumentation af processer med henblik på at:

– Definere specifikke forretningskrav til nye systemer

– Strømline og harmonisere processer

– Identificere forbedrings- og automatiserings potentiale

Vi tager selvfølgelig også ansvaret for en effektiv eksekvering og sikrer, at man kan udnytte fordelen i, at udokumenteret viden bliver til eksplicit viden på tværs af organisationen.

De valgte værktøjer understøtter disse formål forskelligt. Det er derfor vigtigt at vælge et procesværktøj, der understøtter behovet her og nu, men også visionen på længere sigt.

Det kan skabe stor værdi på mange fronter at sikre et totalt overblik over din forretningsmodel. Her kan du med fordel gennemgå dine nuværende processer med fokus på at identificere, hvor processerne kan forbedres. Det kan være i forhold til effektivitet, produktivitet og kvalitet, for herefter at arbejde på en kortlægning og implementering af ønsket scenarie.

En mulighed er også rapportering på baggrund af data i procesmodeller. Det kræver, at valget af værktøj indeholder disse funktioner. Herigennem sikres det, at selv en kompleks model kan holdes på få hænder. Dette kan benyttes til en mere dybdegående analyse af interaktionen mellem systemer og processer

Webinarer

79 % benytter processoftwareværktøjer til at modellere de processer, de analyserede og planlagde at ændre.
93% af organisationerne i en Microsoft undersøgelse har gang i adskillige forbedringsprojekter af deres processer 65 % af de adspurgte er enten enige eller meget enige i, at Business Process Management processer og teknologier har hjulpet deres organisationer med at forbedre effektiviteten, alsidigheden og kundetilfredsheden
  • Øget kundetilfredshed
  • Bedre organisatorisk reaktionsevne
  • Bedre forretningskoordination og -kontrol
  • Introduktion af et nyt produkt eller forretningsområde
  • Overholdelse af nye regulativer
  • Reaktion på enkelthændelser som fusion eller opkøb
Af dem der bærer titlen "Process Analyst" er ikke kvalificeret fordi de mangler analytiske evner. Den væsentligste komptentence for proces analytiker er ikke at kunne facilitere information ud men at kunne modtage informationen
0 %

Kilder:  Begyndervejledning i brug af BPMN i virksomhedens dagligdag (microsoft.com) og Thomas Bjerre Bojsen, Master Thesis 2019, side 49-50)

få et uforpligtende møde

Kontakt Cornerstones for at få et uforpligtende møde med vores eksperter om, hvordan din virksomhed kan løfte BPM hos jer! !

For at blive klogere på hvem vi er, kan du besøge vores hjemmeside eller linkedIn

Online learning, boy using laptop

PROCESVÆRKTØJER

Vi har hos Cornerstones foretaget en screening af 80 procesværktøjer, hvoraf kun de bedste er er taget videre til testning. På baggrund af mere end 30 kriterier, har vi sammenholdt de forskellige løsninger. Dette ender ud med en kategorisering af værktøjer, som kan sammenholdes på funktioner i forhold til procesnotation og user interface (UI) af værktøjet.  

Hvert kriterie har fået en vurdering, der er dannet på baggrund af detaljerede demomøder og test af værktøjerne, med fokus på antallet af funktioner ved procesnotation og hvor let det er at navigere rundt i systemet; øget sandsynlighed for en gnidningsfri integration af systemet hos de ansatte i virksomheden.

Optegning af processer understøtter virksomhedens mål ved hjælp af rapportering af procesmodeller og overblik, der skaber en fælles forståelse af virksomhedensprocesser.

Et værktøj med dette fokus vil være oplagt, hvis virksomheden ønsker at strømline sine processer, få tavs viden gjort eksplicit, identificere hvor processer kan optimeres og om systemerne understøtter processerne tilstrækkeligt.

Et værktøj med dette fokus er oplagt, hvis virksomheden ønsker at kunne måle effektivitet på baggrund af KPI´er, analysere processerne i forhold til at få identificeret, hvor processer kan optimeres, om systemerne understøtter processerne tilstrækkeligt og hvor der sker overlap mellem enkelte personer.

Fokus på automation vil understøtte virksomhedens mål i forhold til dokumentation af processer og på længere sigt test af sekvenserne i forhold til at automatisere procesflowet. Et værktøj med dette fokus vil være oplagt, hvis virksomheden ønsker at få identificeret, hvilke processer, der vil egne sig til at blive automatiserest og potentialet ved denne form for optimering af processer.

Dette fokus er et godt match, hvis din organisation vil arbejde med strukturen og “behaviours” i din virksomhed. Det er et værktøj til at foretage virksomhedsanalyser, design, planlægning og implementering af strukturelle ændringer såvel som processoptimeringer.

DE FIRE FOKUSOMRÅDER

Fokusområderne indikerer, hvilke områder værktøjerne hver især har fokus på og er en indikator for, om værktøjet kan understøtte de funktioner og behov ud fra formål og vækstmål, man vælger værktøj ud fra. 

Det er vigtigt at pointere, at alle værktøjer har funktioner til at optegne processer, da dette har været kerneelementet i vores screening og test af udbydere, men nogle værktøjer har mere fokus på eksempelvis automation på længere sigt end dokumentation af processer.

Scroll to Top