Interview: Projekteksekvering med blod, sved og tårer

Hos Cornerstones kaster vi os ind i kampen sammen med vores kunder og er en aktiv medspiller på banen. Det sætter vi en ære i, at vores kunder kan mærke. Derfor har vi taget en snak med Mick Bundsgaard fra virksomheden Telesikring om hans oplevelse med deres ERP-implementeringsprojekt, som med hjælp fra Cornerstones forvandlede sig fra et nederlag til at blive ganske succesfuldt. 

Fortællingen om Telesikring starter i den mere fortvivlende ende. Virksomhedens ERP-projekt var søsat i samarbejdet mellem en ekstern konsulent og en intern projektleder. Der var stablet en projektmodel på benene, og der var lagt en plan. Men fremdriften udeblev. Flere medarbejdere mistede motivationen, og der var en manglende forståelse for, hvordan Telesikring i det hele taget arbejdede, og hvordan den daværende struktur så ud. Man var meget optaget af at skulle haste sig igennem delleverancer, og arbejdet blev separat og særskilt. Bekymringer om projektets sundhed begyndte at spire. Det resulterede i en udskiftning af projektleder og ekstern partner, der gjorde, at Mick Bundsgaard fik anførerbindet på, og Cornerstones kom på banen som ekstern samarbejdspartner.  

Når projektet falder til jorden
Telesikring var i deres projekt nødt til at sadle om. Denne beslutning kom ikke uden konsekvenser for virksomheden. ”Der var ikke noget viden, der gik tabt, fordi vi arbejdede så særskilt, men der gik en meget vigtig ressource tabt. Tid, som var værdifuld for alle de medarbejdere, man havde involveret i projektet. Vi er en virksomhed, der har rygende travlt, både før og efter projektet, og der var overordnet ikke råd til at misbruge sine ressourcer, for der var knap nok tid til at trække den ressource ud, der skulle hjælpe til med projektet, så man satte sig allerede godt og grundigt i gæld, før vi egentlig begyndte at få et værdifuldt output af projektet,” forklarer Mick. Det medførte, at Telesikring havde mistet enorme mængder af værdifuld tid, fordi det første valg af partner viste sig at være forkert. Alt i projektet blev rebooket, og man startede helt fra bunden. Alle relevante interessenter skulle samles igen, og den fælles vej skulle genetableres.

 Det gode ERP-projekt
Da Mick har været vidne til et projekt med brug for førstehjælp, er det vigtigt at udpege, hvad der efter hans mening skal til, før et ERP-projekt fungerer. Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at et projekt ikke er bedre end teamet bag. Hvad Mick især lægger vægt på er to helt centrale faktorer. Først og fremmest er det vigtigt at få etableret et internt kerneteam, der fungerer som projektets grundstamme hele vejen igennem. ”Kontinuitet i denne gruppe er en vigtig faktor, som kan presse igennem og som ikke falder fra efter et stykke tid, da man ellers taber tråden,” beskriver Mick. 

Hvad der ligeledes er vigtigt er teamets kernekompetencer. De skal favne bredt i organisationen, så der ikke er vigtige indsigter, der bliver overset. Her beskriver Mick, at de interne ressourcer ikke nødvendigvis behøver at have et indgående kendskab til projekter, men skal være interesserede i at ville det, forstå virksomheden så godt som muligt og forstå, at det er et enormt arbejdspres at arbejde på et ERP-projekt. Derudover har det for Mick været vigtigt at have et fast holdepunkt i forhold til de eksterne kompetencer, der er blevet inddraget, da det skaber den nødvendige dybdegående forståelse for virksomheden. I Telesikrings projekt var de faste roller defineret, og der har derfor aldrig været tvivl om, hvem man skulle gå til hos Cornerstones. Dernæst understreger Mick, at rammesætningen for projektet er uundværlig. Mick henviser til vigtigheden i, at ”alle har en fælles forståelse for, hvad rammerne er, og hvad vi skal kunne. Så er der aldrig årsag til at tvivle eller diskutere, hvor det nu lige er, rammerne er.”

At skifte rygraden i sin virksomhed kræver hjælp udefra
Mick beskriver en ERP-implementering som at skulle skifte hele virksomhedens rygrad ud. Det kræver en hel ny forståelse for virksomheden, og alt skal tages op til revision. Mick beskriver, hvordan ”nogle undervurderer, hvor stor et kompetenceniveau, der skal til i forhold til projektledelsen for at komme i mål og skabe den fornødne fremdrift.” I samme ombæring understreger han, at hvis man starter sådan et ERP-projekt op uden en ekstern partner, så kan man komme i alvorlige problemer. Her er det især mindre virksomheder såsom Telesikring, der har behov for eksterne kompetencer til at hjælpe dem godt i mål. I flere tilfælde ser man netop, at virksomheder kaster sig ud i ERP-projekter uden de nødvendige kompetencer, der skal til for at løfte opgaven. 

ERP-implementering er et håndværk, der kræver en optimal værktøjskasse og ikke mindst en forståelse for, hvordan værktøjet skal bruges. Derfor er en af Micks råd at bruge tid på at finde en ekstern partner og blive skarp på, hvor man egentlig gerne vil hen og blive bevidst om, hvilket ressourcetræk, det vil tage på virksomheden. Først og fremmest må virksomheden erkende og acceptere, at det er mere reglen end undtagelsen, at virksomhedens interne kompetencer kan komme til kort.

Ikke bare endnu et projekt i rækken
Lige så snart Cornerstones kom på banen, kunne Mick mærke, at der var en oprigtig interesse i, at Telesikring skulle lykkes med deres ERP-implementering. ”Det var ikke bare endnu en dag på kontoret eller endnu et projekt, der skulle overstås. Det var med blod, sved og tårer,” fortæller Mick. Han tilføjer desuden, at ”selvom der egentlig ikke var en agenda, så fik man et kald fra Preben eller Sander.” Der blev hele tiden fulgt op på, hvor Telesikring stod i processen, og Mick så Cornerstones som en intern spiller, der havde lige så stor interesse i, at projektet mundede ud i en succesfuld løsning som ham selv. ”Vi var ikke kommet i mål eller kommet i mål på samme succesfulde måde, som vi nu gjorde med jer indenfor tidsrammen og de forudsætninger, vi havde sat,” understreger Mick. Han fortæller ligeledes, at Cornerstones´ effektivitet har været udslagsgivende for, at Telesikring er kommet så hurtigt i mål, som de gjorde.

Hvordan går det i dag hos Telesikring?
Efter Cornerstones afsluttede projektet hos Telesikring, er det gået godt hos virksomheden. Mick beretter, at ”det er blevet, som vi gerne vil have det. Vi er stadig i gang med at lave finjusteringer og tilrettelser, men overordnet set må vi bare sige, at løsningsmodellen fungerer, som den skal, og vi er også begyndt at høste frugterne af det op til flere steder. Hele vores tese var jo, at vi helt generelt gerne vil skabe gennemsigtighed i Telesikring, og vi vil gerne forstå, hvor det er, vi er gode, og hvor det er, vi er knap så gode, og det synes jeg, at vi har givet os selv rigtig gode forudsætninger for i fremtiden. Vi er meget tilfredse.”

Har telesikrings historie fanget dig?

Vi vil meget gerne indlede en dialog med jer og finde ud af, hvordan
vi kan hjælpe jer igang med jeres ERP-implementering.
Læs mere om vores ydelser på vores hjemmeside.
Scroll to Top